Monitoring GPS samochodów osobowych

Monitoring GPS samochodów osobowych to technologia, która pozwala na śledzenie i kontrolowanie pojazdów za pomocą systemu Globalnego Systemu Pozycjonowania GPS.

Kompleksowy przewodnik

Monitoring GPS samochodów osobowych to technologia, która pozwala na śledzenie i kontrolowanie pojazdów za pomocą systemu Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS). W ostatnich latach, monitoring GPS zyskał na popularności wśród zarówno prywatnych użytkowników, jak i przedsiębiorstw, które wykorzystują go do zarządzania flotą pojazdów. W tym przewodniku omówimy kluczowe aspekty monitoringu GPS, takie jak zasada działania, rodzaje systemów, korzyści związane z jego stosowaniem, a także koszty i aspekty prawne.

Wprowadzenie do monitoringu GPS samochodów osobowych

Monitoring GPS to technologia, która pozwala na śledzenie i kontrolowanie pojazdów za pomocą systemu Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS). W samochodach osobowych, monitoring GPS może być wykorzystywany zarówno przez prywatnych użytkowników, jak i przedsiębiorstwa do zarządzania flotą pojazdów. W tym wprowadzeniu omówimy podstawowe informacje na temat monitoringu GPS, jego znaczenia i zastosowania w samochodach osobowych.

Czym jest system monitoringu GPS?

System monitoringu GPS to zestaw urządzeń i oprogramowania, które pozwalają na śledzenie i kontrolowanie pojazdów za pomocą technologii GPS. Głównymi składnikami systemu monitoringu są lokalizator GPS, który jest zamontowany w pojeździe, oraz oprogramowanie do monitoringu, które pozwala na analizę danych przesyłanych przez lokalizator. System monitoringu pojazdów może być wykorzystywany do różnych celów, takich jak kontrola prędkości, optymalizacja tras, czy zarządzanie flotą pojazdów.

Zasada działania technologii GPS w monitoringu

Technologia GPS opiera się na systemie satelitarnym, który pozwala na określenie dokładnej pozycji pojazdu na Ziemi. Lokalizator GPS zamontowany w samochodzie odbiera sygnały z satelitów GPS, a następnie przetwarza je na dane dotyczące pozycji, prędkości i kierunku jazdy. Te dane są następnie przesyłane do oprogramowania do monitoringu, które pozwala na analizę i prezentację informacji w formie map, wykresów i raportów.

Różne typy systemów monitoringu pojazdów

Na rynku dostępne są różne typy systemów monitoringu, które można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jednym z popularnych rozwiązań jest monitoring floty pojazdów, który pozwala na zarządzanie i kontrolowanie większej liczby samochodów jednocześnie. W ramach tego typu systemu, możliwe jest śledzenie pozycji pojazdów, kontrola prędkości, analiza wydajności kierowców, a także optymalizacja tras. Innym rozwiązaniem jest monitoringu floty GPS, który wykorzystuje technologię GPS do śledzenia pojazdów i zbierania danych na temat ich pracy. Ten typ systemu może być szczególnie przydatny dla przedsiębiorstw, które chcą zoptymalizować koszty i poprawić efektywność swojej floty pojazdów.

Kluczowe elementy monitoringu GPS samochodów osobowych

Monitoring GPS pojazdów opiera się na kilku kluczowych elementach, które pozwalają na efektywne śledzenie i kontrolowanie samochodów osobowych. Wśród nich znajdują się różne technologie i narzędzia, takie jak lokalizator GPS/GSM, profesjonalny monitoring online oraz zbieranie danych lokalizacyjnych w czasie rzeczywistym. W tym rozdziale omówimy te elementy oraz ich zastosowanie w monitoringu GPS aut.

Lokalizator GPS/GSM: Jak działa i jakie są jego funkcje?

Lokalizator GPS/GSM to urządzenie, które łączy technologię GPS z komunikacją GSM, co pozwala na precyzyjne śledzenie pozycji pojazdu oraz przesyłanie danych do systemu monitoringu. Lokalizator odbiera sygnały z satelitów GPS, a następnie przesyła informacje o pozycji, prędkości i kierunku jazdy za pomocą sieci GSM do oprogramowania monitoringu. Dzięki temu, monitoring samochodów osobowych może odbywać się w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką reakcję w przypadku zagrożeń lub nieprawidłowości.

Główne funkcje lokalizatora GPS/GSM obejmują:

 • Śledzenie pozycji pojazdu w czasie rzeczywistym

 • Rejestrowanie danych o prędkości i kierunku jazdy

 • Alarmy w przypadku przekroczenia ustalonych stref geograficznych (tzw. geofencing)

 • Możliwość zdalnego blokowania silnika pojazdu

 • Integracja z systemami alarmowymi i antykradzieżowymi

Profesjonalny monitoring online: Jakie narzędzia są wykorzystywane?

Profesjonalny monitoring samochodów osobowych opiera się na zaawansowanych narzędziach i systemach, które pozwalają na efektywne zarządzanie danymi oraz kontrolowanie pojazdów. Wśród nich znajdują się:

 • Oprogramowanie do monitoringu GPS, które pozwala na analizę i prezentację danych przesyłanych przez lokalizator

 • Mapy i narzędzia do wizualizacji danych, takie jak wykresy, raporty czy statystyki

 • Systemy alarmowe i powiadomienia, które informują o nieprawidłowościach lub zagrożeniach

 • Niezawodny monitoring online, który gwarantuje stały dostęp do danych i możliwość szybkiej reakcji

Lokalizacja w czasie rzeczywistym: Jakie dane lokalizacyjne są zbierane?

Podczas monitoringu GPS auta, lokalizator zbiera różne dane lokalizacyjne, które są przesyłane do systemu monitoringu w czasie rzeczywistym. Wśród nich znajdują się:

 • Dokładna pozycja pojazdu na mapie (współrzędne geograficzne)

 • Prędkość jazdy

 • Kierunek jazdy

 • Informacje o przystankach i postoju pojazdu

 • Dane o przebytej trasie i odległości

 • Informacje o zużyciu paliwa (w przypadku integracji z systemem zarządzania silnikiem)

Te dane lokalizacyjne pozwalają na efektywne monitorowanie samochodów osobowych oraz kontrolowanie ich pracy, co może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, optymalizacji kosztów oraz lepszego zarządzania flotą pojazdów.

Zastosowanie monitoringu GPS w zarządzaniu flotą pojazdów

Zarządzanie flotą pojazdów to kluczowy aspekt w wielu przedsiębiorstwach, szczególnie tych, które korzystają z monitoring pojazdów dostawczych. Współczesne technologie, takie jak monitoring GPS, pozwalają na efektywne zarządzanie flotą, optymalizację tras oraz monitorowanie wydajności pojazdów. W tym rozdziale omówimy korzyści wynikające z monitoringu floty pojazdów oraz kluczowe funkcje zarządzania flotą.

Monitoring floty pojazdów: Jakie są korzyści?

Korzyści monitorowania floty pojazdów są liczne i obejmują różne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem. Wśród nich można wymienić:

 • Poprawę bezpieczeństwa kierowców i ładunków

 • Optymalizację tras i redukcję czasu przejazdów

 • Obniżenie kosztów paliwa i eksploatacji pojazdów

 • Monitorowanie wydajności pracy kierowców

 • Ułatwienie planowania i zarządzania flotą

 • Wsparcie w utrzymaniu pojazdów w dobrym stanie technicznym

Cechy monitoringu GPS, które przyczyniają się do tych korzyści, obejmują między innymi lokalizację pojazdów w czasie rzeczywistym, alarmy i powiadomienia, analizę danych oraz integrację z innymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem.

Zarządzanie flotą pojazdów: Jakie są kluczowe funkcje?

Kluczowe funkcje zarządzania flotą pojazdów opierają się na monitoringu GPS oraz innych technologiach, które wspierają efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wśród nich można wymienić:

 • Śledzenie pozycji pojazdów w czasie rzeczywistym

 • Rejestrowanie danych o prędkości, kierunku jazdy i trasach

 • Geofencing, czyli kontrola przekraczania ustalonych stref geograficznych

 • Monitorowanie zużycia paliwa i emisji spalin

 • Analiza danych i generowanie raportów

 • Integracja z systemami zarządzania przedsiębiorstwem, takimi jak ERP czy CRM

Monitoring GPS odgrywa kluczową rolę w realizacji tych funkcji, dostarczając niezbędnych danych oraz umożliwiając ich analizę i wykorzystanie w praktyce.

Optymalizacja tras i monitorowanie wydajności za pomocą GPS

Optymalizacja tras to jeden z głównych celów monitoringu GPS w zarządzaniu flotą pojazdów. Dzięki precyzyjnym danym lokalizacyjnym oraz możliwości analizy i planowania tras, przedsiębiorstwa mogą znacząco skrócić czas przejazdów, zmniejszyć zużycie paliwa oraz poprawić wydajność pracy kierowców.

Monitorowanie wydajności pojazdów za pomocą GPS pozwala również na kontrolowanie pracy silnika, zużycia paliwa oraz emisji spalin. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą podejmować świadome decyzje dotyczące serwisowania i utrzymania pojazdów, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji oraz poprawy ekologiczności floty.

Instalacja i konfiguracja systemu monitoringu GPS

W celu skorzystania z systemu GPS nadzoru, należy zainstalować i skonfigurować odpowiednie urządzenia GPS oraz oprogramowanie. W tym rozdziale omówimy proces instalacji i konfiguracji systemu monitoringu GPS, w tym urządzeń GPS.

Jak montować lokalizator GPS w samochodzie?

Montaż lokalizatora GPS w samochodzie jest kluczowym etapem w procesie wdrożenia systemu monitoringu GPS. Oto kilka kroków, które należy wykonać podczas montażu:

 1. Wybierz odpowiednie miejsce na montaż lokalizatora. Powinno być ono niewidoczne dla osób postronnych, ale jednocześnie zapewniać dobry odbiór sygnału GPS.

 2. Przygotuj narzędzia potrzebne do montażu, takie jak śrubokręt, taśma dwustronna czy opaski zaciskowe.

 3. Przymocuj lokalizator do wybranej powierzchni za pomocą taśmy dwustronnej lub opasek zaciskowych.

 4. Podłącz lokalizator do zasilania pojazdu, zgodnie z instrukcją producenta.

 5. Upewnij się, że lokalizator jest właściwie zamocowany i nie przeszkadza w funkcjonowaniu innych elementów pojazdu.

Warto zwrócić uwagę, że montaż GPS może różnić się w zależności od modelu lokalizatora oraz specyfiki pojazdu. Dlatego zawsze warto zapoznać się z instrukcją producenta przed przystąpieniem do montażu.

Konfiguracja terminali monitoringu i oprogramowania

Po zainstalowaniu urządzeń GPS, kolejnym krokiem jest konfiguracja terminali monitoringu oraz oprogramowania monitorowania. Proces ten obejmuje:

 1. Rejestrację urządzeń GPS w systemie monitoringu, co pozwala na ich identyfikację i przypisanie do konkretnych pojazdów.

 2. Ustawienie parametrów monitorowania, takich jak częstotliwość odbierania danych czy alarmy i powiadomienia.

 3. Integrację z innymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem, takimi jak ERP czy CRM, jeśli jest to wymagane.

 4. Szkolenie użytkowników systemu monitoringu, aby mogli efektywnie korzystać z dostępnych funkcji i narzędzi.

Warto pamiętać, że konfiguracja terminali monitoringu i oprogramowania może być różna w zależności od wybranego systemu oraz potrzeb przedsiębiorstwa.

Monitoring prędkości GPS: Jak to działa?

Monitoring prędkości GPS to funkcja, która pozwala na śledzenie prędkości pojazdów w czasie rzeczywistym oraz analizowanie danych historycznych. Działa on na podstawie sygnału GPS, który jest odbierany przez urządzenie GPS zamontowane w pojeździe. Oto jak to działa:

 1. Urządzenie GPS odbiera sygnał z satelitów GPS, który zawiera informacje o pozycji, prędkości i kierunku jazdy pojazdu.

 2. Dane te są przesyłane do systemu monitoringu, gdzie są analizowane i prezentowane użytkownikom w formie czytelnych raportów i wykresów.

 3. Użytkownicy systemu monitoringu mogą śledzić prędkość pojazdów w czasie rzeczywistym oraz analizować dane historyczne, co pozwala na identyfikację problemów związanych z nadmierną prędkością czy nieprawidłowym zachowaniem kierowców.

Monitoring prędkości GPS dostarcza cennych informacji, które mogą być wykorzystane do poprawy bezpieczeństwa kierowców, optymalizacji tras oraz zarządzania flotą pojazdów.

Koszty i aspekty prawne monitoringu GPS samochodów osobowych

W tej części omówimy koszty związane z monitorowaniem GPS samochodów osobowych oraz aspekty prawne związane z jego stosowaniem. Przedstawimy informacje na temat kosztów zakupu lokalizatora GPS, korzystania z usługi monitoringu oraz kluczowych elementów umowy monitoringu.

Ile kosztuje lokalizator GPS i usługa monitoringu?

Kosztuje lokalizator GPS zależy od modelu urządzenia, jego funkcji oraz producenta. Ceny lokalizatorów GPS zaczynają się od około 100 złotych, jednak zaawansowane modele z dodatkowymi funkcjami mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Warto zwrócić uwagę na jakość urządzenia oraz dostępność wsparcia technicznego ze strony producenta.

W przypadku usługi monitoringu GPS, koszt abonamentu zależy od wybranego dostawcy oraz zakresu funkcji oferowanych przez system. Abonamenty na usługę monitoringu GPS zaczynają się od około 20 złotych miesięcznie, jednak zaawansowane systemy z szerokim wachlarzem funkcji mogą kosztować nawet kilkaset złotych miesięcznie. Przed wyborem usługi warto porównać oferty różnych dostawców oraz sprawdzić opinie innych użytkowników.

Umowa monitoringu: na co zwrócić uwagę?

Podpisywanie umowy monitoringu jest kluczowym elementem procesu wdrożenia systemu monitoringu GPS. Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 1. Zakres usług oferowanych przez dostawcę, w tym dostępność wsparcia technicznego oraz aktualizacji oprogramowania.

 2. Okres obowiązywania umowy oraz warunki jej przedłużenia lub rozwiązania.

 3. Koszty związane z usługą monitoringu, w tym opłaty abonamentowe oraz ewentualne dodatkowe opłaty za korzystanie z dodatkowych funkcji.

 4. Odpowiedzialność dostawcy za jakość usług oraz ewentualne odszkodowania w przypadku problemów związanych z działaniem systemu monitoringu.

 5. Polityka prywatności oraz sposób przetwarzania danych osobowych przez dostawcę usługi monitoringu.

Przed podpisaniem umowy warto również sprawdzić, czy dostawca posiada odpowiednie certyfikaty oraz zezwolenia na świadczenie usług monitoringu GPS.

Prywatność kierowców a monitoring GPS: Jak to pogodzić?

Monitoring GPS samochodów osobowych może budzić obawy związane z prywatnością kierowców. Aby pogodzić te dwa aspekty, należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Informować kierowców o zastosowaniu monitoringu GPS oraz celach jego stosowania.

 2. Przetwarzać dane lokalizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, takimi jak RODO.

 3. Stosować monitoring GPS tylko w uzasadnionych przypadkach, takich jak zarządzanie flotą pojazdów czy monitorowanie wydajności kierowców.

 4. Udostępniać kierowcom informacje na temat ich danych lokalizacyjnych oraz możliwości ich usunięcia lub sprostowania.

Stosując się do powyższych zasad, można skutecznie pogodzić monitoring GPS samochodów osobowych z prawem do prywatności kierowców, jednocześnie korzystając z zalet tej technologii w zarządzaniu flotą pojazdów.

Monitoring GPS samochodów osobowych w różnych regionach Polski

W Polsce, monitoring GPS samochodów osobowych jest stosowany w różnych regionach, takich jak gps monitoring kujawsko-pomorskie, monitoring gps warminsko-mazurskie, gps monitoring podkarpackie, monitoring gps wielkopolskie, gps monitoring świętokrzyskie, gps monitoring małopolskie, monitoring pojazdów mazowieckie, monitoring gps dolnośląskie, monitoring gps zachodniopomorskie, monitoring pojazdów pomorskie oraz gps monitoring lubuskie. W każdym z tych regionów, monitoring GPS przyczynia się do poprawy zarządzania flotą pojazdów, zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz optymalizacji kosztów transportu. W kolejnych podrozdziałach omówimy, jak monitoring GPS jest stosowany w wybranych regionach Polski.

GPS monitoring Kujawsko-Pomorskie: Przykłady i korzyści

W regionie Kujawsko-Pomorskim, monitoring GPS jest wykorzystywany zarówno przez przedsiębiorstwa transportowe, jak i prywatnych właścicieli samochodów. Przykładowo, firmy transportowe korzystają z monitoringu GPS do śledzenia lokalizacji swoich pojazdów, optymalizacji tras oraz monitorowania wydajności kierowców. Dzięki temu, mogą one zredukować koszty paliwa, skrócić czas dostawy oraz zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Prywatni właściciele samochodów korzystają z monitoringu GPS do lokalizacji swoich pojazdów w przypadku kradzieży oraz monitorowania zachowań młodych kierowców.

Monitoring GPS Dolnośląskie: Jakie są możliwości?

W regionie Dolnośląskim, monitoring GPS oferuje szeroki wachlarz możliwości dla przedsiębiorstw oraz prywatnych właścicieli samochodów. Firmy transportowe mogą korzystać z zaawansowanych systemów monitoringu GPS, które integrują się z innymi technologiami, takimi jak tachografy czy systemy zarządzania flotą. Dzięki temu, mogą one uzyskać szczegółowe informacje na temat lokalizacji, prędkości oraz czasu pracy swoich kierowców. Prywatni właściciele samochodów mogą z kolei korzystać z prostszych systemów monitoringu GPS, które pozwalają na lokalizację pojazdu w czasie rzeczywistym oraz otrzymywanie powiadomień o przekroczeniu ustalonych stref czy prędkości.

Monitoring pojazdów Mazowieckie: Jak to działa?

W regionie Mazowieckim, monitoring pojazdów opiera się na technologii GPS, która pozwala na śledzenie lokalizacji samochodów w czasie rzeczywistym. Lokalizator GPS, zamontowany w pojeździe, odbiera sygnały satelitarne i przesyła dane lokalizacyjne do centrali monitoringu. Następnie, te dane są przetwarzane przez oprogramowanie monitoringu, które pozwala na analizę danych oraz generowanie raportów dotyczących lokalizacji, prędkości czy czasu pracy kierowców. Dzięki monitoringu GPS, przedsiębiorstwa oraz prywatni właściciele samochodów mogą zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, optymalizować koszty transportu oraz monitorować zachowania kierowców.

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiliśmy kluczowe aspekty związane z monitoringiem GPS samochodów osobowych. Przedstawiliśmy zasadę działania technologii GPS, różne typy systemów monitoringu pojazdów oraz kluczowe elementy monitoringu GPS, takie jak lokalizator GPS/GSM, profesjonalny monitoring online oraz lokalizacja w czasie rzeczywistym. Następnie, omówiliśmy zastosowanie monitoringu GPS w zarządzaniu flotą pojazdów, w tym korzyści, kluczowe funkcje oraz optymalizację tras i monitorowanie wydajności za pomocą GPS.

W dalszej części artykułu przedstawiliśmy informacje na temat instalacji i konfiguracji systemu monitoringu GPS, w tym montaż lokalizatora GPS w samochodzie, konfigurację terminali monitoringu i oprogramowania oraz monitoring prędkości GPS. Poruszyliśmy również kwestie kosztów i aspektów prawnych monitoringu GPS samochodów osobowych, takie jak cena lokalizatora GPS i usługi monitoringu, umowa monitoringu oraz prywatność kierowców a monitoring GPS.

Na koniec, omówiliśmy monitoring GPS samochodów osobowych w różnych regionach Polski, takich jak Kujawsko-Pomorskie, Dolnośląskie oraz Mazowieckie, przedstawiając przykłady i korzyści wynikające z zastosowania tej technologii. Wszystkie te informacje mają na celu dostarczenie kompleksowego przewodnika na temat monitoringu GPS samochodów osobowych, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych czytelników.

DLACZEGO MY?

Dlaczego warto wybrać naszą firmę do zarządzania flotą pojazdów?

Oferowany przez nas system GPS stanowi sprawdzone, niezawodne i innowacyjne narzędzie, pozwalające stale kontrolować położenie floty pojazdów. Umożliwia Państwu wyznaczanie trasy, punktów docelowych i miejsc postoju, a także śledzenie najważniejszych parametrów eksploatacyjnych. Ponadto dostarcza rozbudowany system raportowania, analizuje zużycie paliwa i informuje o przekroczeniu stref oraz ewentualnym przerwaniu sygnału. 

Sprzedajemy
Montujemy
Serwisujemy

Poniżej najlepsze lokalizatory, które sprzedajemy

Rozwiązania mamy różne, ale ważne że proponujemy urządzenia bez umowy z darmową aplikacją na telefon, tablet lub komputer, a większość z urządzeń zamontujesz samodzielnie. Co ważne obsługują system poboru opłaty elektronicznej e-TOLL.

Lokalizator pojazdu
GPS-BOX

GPS BOX to nowoczesne urządzenie do monitoringu GPS pojazdów i nie tylko, przeznaczone do montażu ukrytego z możliwością samodzielnego podłączenia w pojeździe. Urządzenie posiada wbudowaną antenę GPS oraz GSM wysokiej jakości, co pozwala na przesyłanie danych o lokalizacji Twoich firmowych aut z dużą dokładnością. Szanujemy Twój czas, dlatego montaż urządzenia monitorującego GPS BOX możesz dokonać samodzielnie. Do urządzenia jest dołączony specjalny przewód, który umożliwia szybki montaż urządzenia w pojeździe. Jest także dołączona instrukcja, która pokazuje jak w prosty sposób zamontować lokalizator GPS.

Lokalizator pojazdu
GPS-ZAP

GPSZAP to nowoczesne urządzenie do monitoringu GPS pojazdów i nie tylko, przeznaczone do samodzielnego podłączenia w pojeździe. Urządzenie posiada wbudowaną antenę GPS oraz GSM wysokiej jakości, co pozwala na przesyłanie danych o lokalizacji Twoich firmowych aut z dużą dokładnością.

Lokalizator pojazdu
GPS-OBD

GPS OBD to kompaktowe i nowoczesne urządzenie do monitoringu GPS pojazdów dedykowane dla wszystkich rodzajów pojazdów. Przydatną cechą jest opcjonalna możliwość odczytu parametrów pracy auta, przy czym należy pamiętać, że sprawdzanie poszczególnych wartości uzależnione jest od komputera pokładowego pojazdu. Możesz zapomnieć o plątaninie kabli. Bardzo prosty montaż sprawia, że każdy poradzi sobie z jego instalacją. Wystarczy go tylko podpiąć pod gniazdo OBD monitorowanego pojazdu, a w razie potrzeby w łatwy sposób przenieść do innego pojazdu.

Lokalizator pojazdu
GPS-BOX-CAN

GPS-BOX-CAN to nowoczesne urządzenie do monitoringu GPS pojazdów i nie tylko, przeznaczone do montażu ukrytego. Główną cechą urządzenia jest możliwość odczytu parametrów OEM (PID). Za pomocą tego urządzenia można odczytać rzeczywiste dane dotyczące licznika kilometrów, rzeczywistego poziomu paliwa, prędkość, obroty silnika, przebieg, poziom i zużycie paliwa, temperatura oleju (obsługiwane parametry zależą od modelu pojazdu). Urządzenie posiada wbudowaną antenę GPS oraz GSM wysokiej jakości, co pozwala na przesyłanie danych o lokalizacji Twoich firmowych aut z dużą dokładności.

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy. Profesjonalne podejście do klienta, pomoc na każdym etapie i rzetelne. Ekspresowa obsługa, jakość na najwyższym poziomie, świetny i zgrany zespół. Firma godna polecenia, współpracujemy od kilku lat i zawsze wszystko załatwione jak trzeba i na czas bez zbędnych pytań.
4.5/5