Monitoring GPS samochodów dostawczych

Monitoring GPS samochodów dostawczych to technologia, która pozwala na śledzenie i zarządzanie flotą pojazdów dostawczych w czasie rzeczywistym.

gps do samochodów
dostawczychMonitoring GPS samochodów dostawczych

Monitoring GPS samochodów dostawczych to technologia, która pozwala na śledzenie i zarządzanie flotą pojazdów dostawczych w czasie rzeczywistym. 

Monitoring GPS samochodów dostawczych to technologia, która pozwala na śledzenie i zarządzanie flotą pojazdów dostawczych w czasie rzeczywistym. Dzięki monitorowaniu GPS, przedsiębiorstwa transportowe mogą zwiększyć efektywność pracy, oszczędzać paliwo, optymalizować trasy oraz zwiększać bezpieczeństwo swoich kierowców. W tym artykule omówimy podstawy monitoringu GPS, różne systemy dostępne na rynku, korzyści wynikające z jego stosowania, jak wdrożyć system monitoringu GPS w firmie transportowej oraz koszty związane z jego użytkowaniem.

Czym jest monitoring GPS samochodów dostawczych?

Monitoring GPS samochodów dostawczych, to technologia umożliwiająca śledzenie i zarządzanie flotą pojazdów w czasie rzeczywistym. Dzięki monitorowaniu GPS, przedsiębiorstwa transportowe mogą zwiększyć efektywność pracy, oszczędzać paliwo, optymalizować trasy oraz zwiększać bezpieczeństwo swoich kierowców. 

Działa oprogramowanie do monitorowania poprzez wykorzystanie systemu lokalizacji GPS (Global Positioning System), który pozwala na określenie dokładnej lokalizacji GPS pojazdu. System GPS składa się z sieci satelitów, które wysyłają sygnały do odbiorników GPS zamontowanych w pojazdach. Odbiornik GPS oblicza swoją pozycję na podstawie czasu wysłania i odbioru sygnałów z co najmniej czterech satelitów. Oprogramowanie do monitorowania GPS analizuje dane o pozycji pojazdu, prędkości, kierunku jazdy oraz innych parametrach, takich jak zużycie paliwa czy czas pracy kierowcy. Te informacje są następnie przesyłane do centrali firmy transportowej, gdzie mogą być analizowane i wykorzystywane do zarządzania flotą pojazdów.

Standardy monitoringu GPS

Standardy monitoringu GPS określają, co powinien zawierać dobry system monitoringu. Wśród najważniejszych elementów są: 

 • precyzyjne określenie lokalizacji pojazdu,
 • śledzenie prędkości i kierunku jazdy,
 • monitorowanie zużycia paliwa,
 • rejestrowanie czasu pracy kierowcy,
 • możliwość tworzenia raportów i analizy danych,
 • alarmy i powiadomienia w przypadku nieprawidłowości,
 • zabezpieczenia przed kradzieżą pojazdu. 

"monitoring gps
samochodów dostawczychKorzyści wynikające z monitoringu GPS pojazdów dostawczych

Korzyści wynikające z monitoringu GPS samochodów dostawczych są liczne i obejmują między innymi korzyści wynikające z funkcji monitorowania takich jak zwiększenie efektywności pracy, oszczędzanie paliwa, optymalizacja tras oraz poprawa bezpieczeństwa w trasie.

Zwiększenie efektywności pracy dzięki monitorowaniu floty

Monitoring floty samochodów dostawczych pozwala na lepsze zarządzanie czasem pracy kierowców oraz efektywniejsze wykorzystanie pojazdów. Dzięki monitorowaniu GPS, menedżerowie floty mogą śledzić czas pracy kierowców, planować przerwy oraz unikać przekroczenia dozwolonego czasu pracy. Ponadto, monitorowanie floty umożliwia identyfikację problemów związanych z wydajnością pojazdów oraz kierowców, co przekłada się na efektywność pracy całego zespołu.

Oszczędzanie paliwa i optymalizacja tras dzięki monitorowaniu GPS

Oszczędzanie paliwa jest jednym z kluczowych aspektów zarządzania flotą samochodów dostawczych. Dzięki monitorowaniu GPS, menedżerowie floty mogą analizować zużycie paliwa oraz identyfikować sytuacje, w których kierowcy marnują paliwo, np. przez niepotrzebne przyspieszenia czy hamowania. Ponadto, monitorowanie GPS pozwala na optymalizację tras, co przekłada się na skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie zużycia paliwa.

Bezpieczeństwo w trasie: Jak monitoring GPS zwiększa bezpieczeństwo?

Bezpieczeństwo w trasie jest kluczowe dla firm transportowych, a monitoring GPS może w znacznym stopniu przyczynić się do jego zwiększenia. Dzięki monitorowaniu GPS, menedżerowie floty mogą śledzić prędkość pojazdów oraz otrzymywać powiadomienia o przekroczeniu dozwolonej prędkości. Ponadto, monitorowanie GPS pozwala na identyfikację niebezpiecznych zachowań kierowców, takich jak nagłe hamowanie czy gwałtowne przyspieszenia, co może prowadzić do wypadków. Wiedza o takich sytuacjach umożliwia wprowadzenie odpowiednich działań prewencyjnych oraz szkoleń dla kierowców, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa w trasie.

monitoring aut
dostawczychJak wdrożyć system monitoringu GPS w firmie transportowej?

Wdrożenie systemu monitoringu GPS w firmie transportowej może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności pracy, oszczędzanie paliwa czy poprawa bezpieczeństwa. W tym poradniku krok po kroku omówimy, jak wdrożyć system monitoringu GPS w firmie transportowej. Kroki do wdrożenia systemu monitorowania pojazdów przez GPS Wdrożenie systemu monitorowania pojazdów przez GPS można podzielić na kilka etapów: 

1. Wybór odpowiedniego systemu monitoringu GPS – na rynku dostępne są różne systemy monitoringu, takie jak Geonavi, GPS Guardian, System Satis czy Mytracko. Przed wyborem warto przeanalizować potrzeby firmy oraz porównać funkcje i koszty poszczególnych rozwiązań. 

2. Zakup i instalacja urządzeń GPS – po wyborze systemu należy zakupić i zainstalować urządzenia GPS we wszystkich pojazdach floty. Warto zwrócić uwagę na jakość urządzeń oraz łatwość instalacji. 

3. Szkolenie pracowników – kierowcy oraz menedżerowie floty powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie korzystania z systemu monitoringu GPS. Szkolenie powinno obejmować zarówno obsługę urządzeń, jak i korzystanie z oprogramowania do zarządzania flotą. 

4. Wdrożenie systemu w praktyce – po zainstalowaniu urządzeń i przeszkoleniu pracowników można rozpocząć korzystanie z systemu monitoringu GPS w codziennej pracy firmy transportowej.

Zarządzanie flotą samochodów: Jak efektywnie zarządzać za pomocą systemu monitoringu?

Optymalne zarządzanie flotą samochodów to kluczowy element efektywnego prowadzenia biznesu. Wdrożenie systemu monitoringu GPS może znacznie ułatwić tę pracę. Poniżej przedstawiamy szczegółowe porady, jak skutecznie zarządzać flotą za pomocą tej technologii: 

 • Monitorowanie czasu pracy kierowców: Dzięki systemowi monitoringu GPS możesz dokładnie kontrolować czas pracy kierowców. Zaplanowanie przerw i odpoczynku jest niezbędne, aby uniknąć przekroczenia dozwolonego czasu pracy, co z kolei zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.
 • Optymalizacja tras: Analiza danych z systemu monitoringu GPS pozwala na wyznaczanie optymalnych tras dla pojazdów floty. Dzięki temu można skrócić czas podróży, zminimalizować koszty paliwa oraz ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, co wpływa korzystnie na środowisko. 
 • Identyfikacja problemów z wydajnością: System monitoringu GPS umożliwia identyfikację problemów związanych zarówno z wydajnością pojazdów, jak i kierowców. Dzięki analizie danych można zidentyfikować obszary wymagające poprawy oraz wprowadzić odpowiednie działania naprawcze. To pozwala nie tylko zwiększyć wydajność floty, ale także obniżyć koszty operacyjne. 
 • Poprawa bezpieczeństwa: System monitoringu GPS może również wspomagać poprawę bezpieczeństwa na drodze poprzez monitorowanie zachowań kierowców, takich jak nadmierna prędkość, gwałtowne hamowanie czy nieprawidłowe manewry. Dzięki temu można reagować na zagrożenia oraz prowadzić szkolenia, które poprawią bezpieczeństwo całej floty. Wdrożenie systemu monitoringu GPS nie tylko ułatwia zarządzanie flotą samochodów, ale także przyczynia się do zwiększenia efektywności, obniżenia kosztów operacyjnych oraz poprawy bezpieczeństwa na drodze. Dlatego warto rozważyć tę technologię jako integralną część zarządzania flotą.

Kontrola paliwa i zdalny odczyt: Jakie są możliwości?

Kontrola paliwa oraz zdalny odczyt to kluczowe funkcje systemów monitoringu GPS, które nie tylko przyczyniają się do oszczędności, ale także umożliwiają bardziej precyzyjne zarządzanie flotą. Poniżej przedstawiamy szczegółowe możliwości, jakie oferują te funkcje:

 •  Analiza zużycia paliwa: Dzięki systemowi monitoringu GPS możliwa jest dokładna analiza zużycia paliwa przez pojazdy floty. To pozwala na identyfikację sytuacji, w których kierowcy marnują paliwo poprzez nadmierną jazdę, nieefektywne planowanie tras czy nieprawidłowe zachowania podczas jazdy. Pozyskane dane pozwalają na wprowadzenie działań naprawczych oraz szkoleń mających na celu zmniejszenie zużycia paliwa i obniżenie kosztów operacyjnych. 
 • Zdalny odczyt poziomu paliwa: Funkcja zdalnego odczytu poziomu paliwa umożliwia menedżerom floty kontrolowanie zużycia paliwa w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można skutecznie monitorować, jakie pojazdy zużywają najwięcej paliwa oraz planować tankowanie w odpowiednich momentach i miejscach, co eliminuje ryzyko braku paliwa w trakcie trasy i zapewnia ciągłość działania floty. 
 • Wykrywanie kradzieży paliwa: System monitoringu GPS może również pomóc w wykrywaniu kradzieży paliwa. Dzięki analizie danych dotyczących poziomu paliwa w baku oraz lokalizacji pojazdu, można szybko zidentyfikować nieprawidłowości, takie jak nagłe i nietypowe spadki poziomu paliwa, co może wskazywać na nieautoryzowane pobieranie paliwa. To pozwala na natychmiastową reakcję oraz podjęcie odpowiednich działań zaradczych, co przyczynia się do zabezpieczenia majątku firmy i zapobiegania nieuczciwym praktykom. Wykorzystanie funkcji kontroli paliwa oraz zdalnego odczytu w systemie monitoringu GPS stanowi nieocenione wsparcie dla menedżerów floty, umożliwiając lepsze zarządzanie zasobami i przyczyniając się do efektywniejszego funkcjonowania całej floty pojazdów.

Środki bezpieczeństwa w systemach monitoringu gps samochodów dostawczych

Systemy monitoringu GPS oferują różnorodne środki bezpieczeństwa, które mają na celu zwiększenie ochrony pojazdów oraz kierowców. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów takich środków: 

 • Blokada silnika: Ta funkcja umożliwia zdalne zablokowanie silnika pojazdu w sytuacji kradzieży lub nieautoryzowanego użycia. Pojazd może zostać zatrzymany na odległość, co znacznie utrudnia próbę kradzieży. Menedżer floty może również zdalnie zdjąć blokadę silnika po odzyskaniu pojazdu.
 • Monitoring temperatury ładunku: Funkcja ta pozwala na ciągłe kontrolowanie temperatury w przestrzeni ładunkowej pojazdu. Jest to szczególnie istotne w przypadku transportu produktów, które wymagają stałej temperatury, takich jak żywność czy leki. Dzięki temu można zapobiec uszkodzeniom towarów oraz zachować ich jakość. 
 • Systemy rozpoznawania zmęczenia kierowcy: Te zaawansowane systemy analizują zachowanie kierowcy oraz parametry jazdy w celu wykrycia oznak zmęczenia. W przypadku wykrycia takich objawów system automatycznie powiadamia kierowcę o konieczności zrobienia przerwy, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadku spowodowanego zmęczeniem. Wykorzystanie alarmów monitoringowych oraz środków bezpieczeństwa w systemach monitoringu GPS jest kluczowe dla zwiększenia ochrony pojazdów oraz bezpieczeństwa kierowców. Dzięki temu nie tylko zwiększa się efektywność pracy floty, ale również minimalizuje się ryzyko wypadków oraz strat związanych z kradzieżą czy uszkodzeniami towarów.

Koszty użytkowania systemu monitoringu GPS

W tej sekcji omówimy koszty użytkowania systemu monitoringu GPS, szczegółowo przedstawiając koszty związane z rozwiązaniem monitoringu GPS dla samochodów dostawczych oraz analizując koszty i korzyści związane z korzystaniem z systemu monitorowania. Ile kosztuje rozwiązanie monitoringu GPS dla samochodów dostawczych? Kosztuje rozwiązanie monitoringu GPS dla samochodów dostawczych może się różnić w zależności od wybranego systemu, liczby pojazdów w flotylli oraz funkcji, które mają być dostępne w systemie. Koszty można podzielić na:

 • Koszty zakupu sprzętu – obejmują zakup urządzeń GPS do instalacji w pojazdach oraz ewentualnych dodatkowych czujników, takich jak czujniki temperatury czy kontrola paliwa.
 • Koszty instalacji – związane z montażem urządzeń GPS w pojazdach oraz konfiguracją systemu monitoringu. 
 • Koszty abonamentu – opłaty za korzystanie z oprogramowania oraz dostęp do danych i funkcji systemu monitoringu. Mogą być naliczane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.
 • Koszty serwisowe i aktualizacji – opłaty za ewentualne naprawy, serwisowanie urządzeń oraz aktualizacje oprogramowania. Średni koszt rozwiązania monitoringu GPS dla samochodów dostawczych może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych na pojazd, w zależności od wybranego systemu i funkcji. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z systemu monitoringu GPS może przynieść oszczędności w innych obszarach, takich jak zużycie paliwa czy efektywność pracy.

Alarmy monitoringowe i środki bezpieczeństwa w systemach monitoringu GPS

Ważnym aspektem systemów monitoringu GPS są alarmy monitoringowe oraz środki bezpieczeństwa, które mają na celu zwiększenie ochrony pojazdów oraz kierowców. W tej sekcji omówimy, jak działają alarmy monitoringowe w systemach GPS oraz jakie środki bezpieczeństwa warto zastosować w systemach monitoringu. Jak działają alarmy monitoringowe w systemach GPS? Alarmy monitoringowe w systemach GPS są funkcją, która pozwala na automatyczne powiadamianie menedżerów floty lub kierowców o różnych sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie dla pojazdów lub ich ładunków. Przykłady sytuacji, w których może zostać uruchomiony alarm, to: 

 • Przekroczenie ustalonej prędkości – alarm może zostać uruchomiony, gdy pojazd przekroczy ustaloną prędkość, co może wskazywać na niebezpieczną jazdę.
 • Opuszczenie wyznaczonej strefy – alarm może zostać uruchomiony, gdy pojazd opuści wyznaczoną strefę, co może świadczyć o kradzieży pojazdu lub nieautoryzowanym użyciu.
 • Nieprawidłowe otwarcie drzwi ładunkowych – alarm może zostać uruchomiony, gdy drzwi ładunkowe zostaną otwarte w nieprawidłowy sposób lub w nieautoryzowanym miejscu, co może wskazywać na próbę kradzieży ładunku. Alarmy monitoringowe mogą być przesyłane do menedżerów floty lub kierowców za pomocą wiadomości SMS, emaili lub powiadomień w aplikacji mobilnej. Dzięki temu, odpowiednie osoby mogą szybko zareagować na sytuację i podjąć odpowiednie działania.

Czy warto korzystać z systemu monitorowania?

Decydując się na wdrożenie systemu monitorowania GPS, istotne jest dokładne przeanalizowanie kosztów i korzyści związanych z jego wykorzystaniem. Oto niektóre z korzyści, które można osiągnąć dzięki monitorowaniu GPS: 

 • Oszczędności na paliwie: Dzięki możliwości optymalizacji tras oraz monitorowaniu stylu jazdy kierowców, można znacząco zmniejszyć zużycie paliwa. Świadomość lokalizacji pojazdów pozwala na skuteczniejsze planowanie tras, unikanie korków i zbędnych objazdów, co przekłada się na realne oszczędności w kosztach paliwa.
 • Zwiększenie efektywności pracy: Monitorowanie pozwala na lepsze zarządzanie czasem pracy kierowców poprzez precyzyjne śledzenie ich aktywności. Menedżerowie floty mogą szybciej reagować na zmieniające się warunki na drodze, np. kierując pojazdy na alternatywne trasy w przypadku wystąpienia korków czy utrudnień, co z kolei przekłada się na zwiększenie efektywności pracy całej floty.
 • Poprawa bezpieczeństwa: Dzięki alarmom monitoringowym oraz środkom bezpieczeństwa, takim jak systemy rozpoznawania zmęczenia kierowcy czy monitoring temperatury ładunku, można zwiększyć ochronę zarówno pojazdów, jak i kierowców. To nie tylko minimalizuje ryzyko wypadków, ale także zwiększa poczucie bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i zarządzających flotą. 
 • Redukcja kosztów serwisowych: Monitorowanie parametrów technicznych pojazdów umożliwia wczesne wykrywanie ewentualnych usterek oraz planowanie serwisów. Dzięki temu można uniknąć poważnych awarii, które mogłyby spowodować dłuższy czas przestoju pojazdu i większe koszty napraw. Analizując koszty i korzyści związane z korzystaniem z systemu monitorowania GPS, można dojść do wniosku, że warto z niego korzystać. Przynosi on nie tylko oszczędności, ale także poprawę efektywności pracy floty samochodów dostawczych, co w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku.
DLACZEGO MY?

Dlaczego warto wybrać naszą firmę do zarządzania flotą pojazdów?

Oferowany przez nas system GPS stanowi sprawdzone, niezawodne i innowacyjne narzędzie, pozwalające stale kontrolować położenie floty pojazdów. Umożliwia Państwu wyznaczanie trasy, punktów docelowych i miejsc postoju, a także śledzenie najważniejszych parametrów eksploatacyjnych. Ponadto dostarcza rozbudowany system raportowania, analizuje zużycie paliwa i informuje o przekroczeniu stref oraz ewentualnym przerwaniu sygnału. 

Sprzedajemy
Montujemy
Serwisujemy

Poniżej najlepsze lokalizatory, które sprzedajemy

Rozwiązania mamy różne, ale ważne że proponujemy urządzenia bez umowy z darmową aplikacją na telefon, tablet lub komputer, a większość z urządzeń zamontujesz samodzielnie. Co ważne obsługują system poboru opłaty elektronicznej e-TOLL.

Lokalizator pojazdu
FMC 920

FMC920 to nowoczesne urządzenie do monitoringu GPS pojazdów i nie tylko, przeznaczone do samodzielnego podłączenia w pojeździe. Urządzenie posiada wbudowaną antenę GPS oraz GSM wysokiej jakości, co pozwala na przesyłanie danych o lokalizacji Twoich firmowych aut z dużą dokładnością.

Lokalizator pojazdu
FMC 003

FMC003 to kompaktowe i nowoczesne urządzenie do monitoringu GPS pojazdów dedykowane dla wszystkich rodzajów pojazdów. Przydatną cechą jest opcjonalna możliwość odczytu parametrów pracy auta, przy czym należy pamiętać, że sprawdzanie poszczególnych wartości uzależnione jest od komputera pokładowego pojazdu. Możesz zapomnieć o plątaninie kabli. Bardzo prosty montaż monitoringu aut sprawia, że każdy poradzi sobie z jego instalacją. Wystarczy go tylko podpiąć pod gniazdo OBD monitorowanego pojazdu, a w razie potrzeby w łatwy sposób przenieść do innego pojazdu.

Lokalizator pojazdu
FMC 150

FMC150 to nowoczesne urządzenie do monitoringu GPS pojazdów i nie tylko, przeznaczone do montażu ukrytego. Główną cechą urządzenia jest możliwość odczytu parametrów OEM (PID). Za pomocą tego urządzenia można odczytać rzeczywiste dane dotyczące licznika kilometrów, rzeczywistego poziomu paliwa, prędkość, obroty silnika, przebieg, poziom i zużycie paliwa, temperatura oleju (obsługiwane parametry zależą od modelu pojazdu). Urządzenie posiada wbudowaną antenę GPS oraz GSM wysokiej jakości, co pozwala na przesyłanie danych o lokalizacji Twoich firmowych aut z dużą dokładności. Dzięki temu monitorowanie pojazdów jest znacznie skuteczniejsze niż dotychczas.

Lokalizator pojazdu
FMB 920

FMB920 to nowoczesne urządzenie do monitoringu GPS pojazdów i nie tylko, przeznaczone do montażu ukrytego z możliwością samodzielnego podłączenia w pojeździe. Urządzenie posiada wbudowaną antenę GPS oraz GSM wysokiej jakości, co pozwala na przesyłanie danych o lokalizacji Twoich firmowych aut z dużą dokładnością. Szanujemy Twój czas, dlatego montaż urządzenia monitorującego FMB920 możesz dokonać samodzielnie. Do urządzenia jest dołączony specjalny przewód, który umożliwia szybki montaż urządzenia w pojeździe. Jest także dołączona instrukcja, która pokazuje jak w prosty sposób zamontować lokalizator GPS.

Bardzo dobra współpraca, wsparcie i doradztwo. Przemiła Pani Agnieszka, która zawsze służy pomocą. Gorąco polecam.
Andrzej pryk
4.5/5